VVN Laatste Persbericht

Draaiboek verkeersexamen 2018

Route Julianadorp aangepast 

Door een afzetting van een weggedeelte in Vogelzand, zag de organisatie zich ter elfder ure genoodzaakt dit stukje van de route te schrappen.
De route is op de site ook aangepast ook langs de weg. 

Hele opgave

VVN zou graag extra vrijwilligers inzetten, maar het is voor de scholen dikwijls een hele opgave ouders te vinden die zich als verkeersouder willen inzetten en hulp kunnen verlenen bij het afnemen van het verkeersexamen.Maar op de meeste Helderse scholen blijkt de animo hiervoor gering. Het is nochtans belangrijk dat leerkrachten en schooldirecties zich blijven inspannen om ouders bij de verkeerslessen te blijven betrekken.
Route in Den Helder
Route in Den Helder Uitgeschreven
Tijdschema Den Helder
Route in Julianadorp
Route Julianadorp Uitgeschreven
Tijdschema Julianadorp
Facebook Timeline
Facebook Fotostream
Handleiding opgavesysteem verkeersexamen voor scholen