VVN theoretisch Verkeersexamen in de bovenbouw van de basisschool

Op donderdag 6 april is het weer zover. In het hele land zullen basisschoolleerlingen van groep 7 en/of groep 8 zich weer buigen over de opgaven van het theoretisch verkeersexamen. In het examen zal het gedrag van de kinderen op de fiets, maar ook hun gedrag als voetganger centraal staan.

Ook filmvragen

Het examen bestaat uit 4 thema's met elk 10 vragen. De leerkracht kiest zelf 2 thema's die passen bij de omgeving en ervaringen van de leerlingen. Naast fotovragen zijn er voor het eerst ook filmvragen opgenomen in het examen. De leerkracht kan deze tonen op het digibord. De leerlingen kunnen het antwoord in het examenboekje aankruisen. In een film kunnen situaties beter en completer in beeld worden gebracht dan op een foto. De vragen testen behalve de verkeerskennis ook hoe deze door de leerlingen wordt toegepast.  Bovendien zullen het veiligheidsbewustzijn en het verkeersgedrag aan de hand van de opgaven worden beoordeeld. Bij de filmvragen hoeft niet langer een beroep te worden gedaan op de leesvaardigheid van kinderen. Hier hebben vooral dyslectische kinderen veel baat bij. Het accent bij deze vragen ligt voornamelijk op het verkeersinzicht.

Voorbereidingen


Om het VVN theoretisch Verkeersexamen goed te kunnen maken, hebben de leerlingen in de klas de achterliggende tijd geoefend om een reeks verkeersbegrippen goed onder de knie te krijgen. Tevens moesten de leerlingen op de hoogte worden gebracht van alle verkeersafspraken zoals die in het VVN Verkeersexamen voorkomen. En natuurlijk is kennis van de verkeersborden een vereiste om het examen met succes te kunnen maken. Vanaf 6 februari konden de kinderen ook online oefenen. Op de oefensite konden leerlingen examens van voorgaande jaren maken.